Uw wensen….onze inspiratie, zo kan alles op een Friese wijze of geheel in uw eigen stijl.

 

 

 

Wa’t as oprjochte Frysk berne is…
It hiele libben yn Fryslân wenne hat…
Wol faaks ek in ôfskie op Fryske wize.
Ek hjir kinne wy foar soargje.
Jo ynspiraasje is ús motifaasje om dit te realisearjen.
Want elk minske is unyk en fertsjinnet in ôfskie dat by him of har past .
Freegje mar ris nei de mooglikheden.
Telefoon :
06 53865666

kaars
Fryske kears
bonbon
Beerenburg bon-bon
friesekist
Fryske kiste